REAL, s.r.o.   Kukučínova 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto    IČO: 31643493    IČ DPH : SK 2020423977  

IBAN: SK44 0900 0000 0003 1192 6185  SLSP Kysucké Nové Mesto